ochrona

Rola ryb słodkowodnych w ekosystemach wodnych Ryby jako wskaźniki stanu środowiska Ryby słodkowodne są doskonałymi wskaźnikami stanu środowiska wodnego. Ich obecność, ilość i zdrowie dają nam informacje o jakości wód i ekosystemów. Dlatego tak ważne jest monitorowanie populacji ryb i ich różnorodności w celu oceny stanu środowiska. Znaczenie ryb dla równowagi ekosystemów Ryby odgrywają kluczową […]