gospodarka rybacka

Metody ochrony ryb Ograniczenie połowów Aby zapewnić przyszłość zrównoważonej gospodarki rybackiej, konieczne jest wprowadzenie ograniczeń w połowach ryb słodkowodnych. Przełowienie i nadmierny połów prowadzą do zmniejszenia populacji ryb oraz narużenia równowagi ekosystemu wodnego. Dlatego istotne jest ustalenie limitów połowowych i wprowadzenie okresów ochronnych, aby umożliwić odtworzenie populacji i zachowanie różnorodności biologicznej. Tworzenie obszarów chronionych Ważnym […]